Bizi 90'lara geri götürün!

30 Temmuz 2012 Pazartesi

Habitat
            1992'de Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde yapılan Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı'nda, sürdürebilir kalkınmanın amaçlarını gerçekleştirme açısından, insan yerleşimlerinin doğru biçimde yönetiminin bir önkoşul olduğu vurgulanmıştı. Bunun bir sonucu olarak, kısa adıyla Yeryüzü Zirvesi olarak bilenen bu toplantıda, insan yerleşimleri konusunda yeni bir BM konferansı düzenlenmesi gündeme geldi. Türkiye'nin böyle bir konferansa ev sahipliği etme konusundaki isteği ve önerisi katılımcılar tarafından olumlu karşılandı ve BM Genel Kurul'unun Aralık 1992'de yapılan 47. dönem toplantısında BM İnsan Yerleşimleri İkinci Konferansı'nın (HABİTAT II) 3-14 Haziran 1996 tarihleri arasında İstanbul'da yapılması kararlaştırıldı.

            Habitat II Hazırlık Komitesi 11-22 Nisan 1994 tarihleri arasında İsviçre'nin Cenevre kentinde yaptığı toplantıda, amaçlarını şöyle belirledi: "Toplumsal ilerleme ve ekonomik büyümenin önemli girdisini oluşturan insan yerleşimlerinin taşıdığı potansiyel ve karşılaştığı sorunlar konusunda dünya ölçeğinde bilinç düzeyini yükseltmek ve dünya liderlerinin köylerimizi, kasabalarımızı ve kentlerimizi sağlıklı, güvenli, adil ve sürdürebilir kılma amacını benimsemelerini sağlamak".Bu çalışma kapsamında İstanbul'a gelecek olan sivil toplum kuruluşlarının yapacağı etkinliklerle ilgili toplantı 10-11 Eylül'de Cenevre'de gerçekleştirildi. Tarih Vakfı Genel Sekreteri Orhan Silier'in katıldığı toplantıda Habitat II toplantıları vesilesiyle Vakfın dünyadaki önemli sivil toplum kuruluşlarıyla bağlantı kurması yönünde önemli adımlar atıldı.
          Habitat II Ulusal Komitesi'nin 13 Nisan 1995 tarihinde Ankara'daki toplantısının ardından, yapılan toplantılara ilişkin bilgi veren Toplu Konut İdaresi Başkanı Yiğit Gülöksüz, Habitat zirvesinden İstanbul'un üç kalıcı kazancı olacağını açıkladı. Bunlar, Lütfü Kırdar Konferans Merkezi, Habitat II'nin iki önemli sergisini barındırdıktan sonra İstanbul Müzesi ve Toplumsal Tarih Merkezi'ne dönüştürülecek olan Darphane Binaları ve dünyadaki üç merkeze ilaveten İstanbul'da oluşturulacak dördüncü Habitat Merkezi olarak sıralandı.
          3-16 Haziran 1996 tarihleri arasında İstanbul'da yapılan Birleşmiş Milletler İkinci İnsan Yerleşmeleri HABITAT II Konferansı kapsamında düzenlenen Dünya Kenti İstanbul Sergisi'nde, İstanbul özgün topografik ve coğrafi özellikleriyle, ekonomik ve siyasal tarihiyle, toplumsal yaşamıyla, yerinde gösterilmek istenen mekanları ve yapılarıyla, kültür-sanat yaşamı ve kültürel alanlarıyla; görsel olarak izleyiciye sunuldu. Toplu Konut İdaresi'nin desteği ile düzenlenen sergi Tarihi Darphane Binaları'nda açıldı.
          Aynı tarihlerde düzenlenen Anadolu'da Konut ve Yerleşme Sergisi'nde, Anadolu'daki kültürel zenginliğin en somut örneği olan konut ve yerleşme biçimlenmesi, tarih içinde süregelen yaşam biçimleri, kültürlerarası etkileşimler ve bölgesel özelliklerin ayrımları ile yerleşim dokusundan konut iç mekanlarına kadar farklı fiziksel ölçeklerde görselleştirildi. Toplu Konut İdaresi'nin desteği ile düzenlenen sergi Tarihi Darphane Binaları'nda açıldı.
         Bir çocuk olarak benim Habitat'tan hatırladığım nedir peki? Devamlı sökülüp,yerine yenileri takılan kaldırım taşları, harabeye dönmüş Harbiye yolları, renk renk insan evladı  :D   (Tawşi)
Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme